ICTnews – Các  cơ quan nhà nước có sử dụng hệ thống camera giám sát cần tiến hành rà quét thường xuyên để phát hiện các lỗ hổng của các thiết bị camera và cả máy chủ thu thập, xử lý thông tin, đồng thời tiến hành cập nhật bản vá sớm nhất có thể. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt