Theo CNBC, tuyển dụng là một trong các ngành dễ bị tác động mạnh và thay đổi trong thời đại tự động hóa.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt