ICTnews – Tại ASOCIO Smart City Summit 2018 – Hanoi, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội mong muốn hướng tới mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cách mạng 4.0. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt