ICTnews – Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến buýt nhanh (BRT) 01 Kim Mã-Yên Nghĩa, tiến tới liên thông trên toàn hệ thống xe buýt có trợ giá. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt