ICTnews – Gmail, dịch vụ email đang có 1,4 tỷ người dùng, cho phép lập trình viên bên thứ ba tích hợp các dịch vụ vào trong nền tảng email của mình, chẳng hạn các hệ thống lên kế hoạch du lịch và quản trị quan hệ tùy chỉnh. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt