Đó là công cụ tìm kiếm cho phép chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt, thuộc dự án có tên Project Dragonfly.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt