ICTnews – Bằng việc sử dụng nền tảng phân tích SAP Analytics Cloud, cuộc thi khuyến khích những người tham gia khai thác số liệu để đưa ra những phân tích về những vấn đề của ASEAN và nằm trong sáu mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt