Công nghệ cửa cuốn có thể nói là đã trải qua một mốc lớn, đánh dấu bằng việc chuyển đổi từ bộ điều khiển sử dụng sóng radio không mã hoá, dễ bị kẻ gian copy sang loại sử dụng bộ mã hoá phức tạp, rolling code giúp bảo mật hơn, an toàn hơn. Biết đâu cửa cuốn sẽ có một cột mốc nữa, là cột mốc gia nhập vào IoT, cửa cuốn được điều khiển qua internet và điện thoại thông minh? Tương lai đó có xa vời không?

Thực ra cái mốc cửa cuốn IoT không xa mà đang là hiện thực, hôm nay mình giới thiệu với các…

Giới thiệu Pitech Rhino: Hệ thống quản lý cửa cuốn bằng điện thoại thông minh

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt