Hiện nay, bên cạnh các bệnh viện lớn với cơ sở vật chất hiện đại, vẫn còn hàng ngàn bệnh viện, các trạm y tế nhỏ cấp địa phương đang hoạt động và liên tục thải ra lượng lớn chất thải y tế. Tuy nhiên, cách thức xử lý chất thải y tế vẫn còn khá nhiều hạn chế.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt