Mức tăng trưởng trên 300% hàng năm của dự án hoàn toàn thuyết phục Ban Giám khảo về tính khả thi của kế hoạch mở rộng sang 5 quốc gia mới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt