Người dùng bắt đầu cảm thấy việc bỏ ra cả nghìn đô để mua điện thoại mới không còn là điều xa xỉ.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt