GALAX vừa xác nhận ngày, giải thưởng và giai đoạn của vòng loại giai đoạn đánh giá năng lực trực tuyến trên toàn thế giới của GOC 2018.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt