ICTnews – Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng số trong xây dựng Chính quyền điện tử – Kinh tế số, đại diện Công ty FSI cũng cho rằng, tại Việt Nam hạ tầng số chưa được nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá đúng cũng như nhận thức đầy đủ như hạ tầng vật lý. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt