[ad_1]

Hiện phần lớn tài liệu của các cơ quan, doanh nghiệp đang quản lý tài liệu theo hình thức thủ công, gây bất biện cho bảo quản và khi cần tìm kiếm tài liệu. Để các đơn vị biết về giải pháp số hóa tài liệu, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI đã cung cấp giải pháp số hóa tài liệu.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Tổng giám đốc FSI cho biết: “Hiện tại các cơ quan nhà nước có đến 90% và tại các doanh nghiệp có đến 80% đang quản lý tài liệu theo hình thức thủ công, là để trên các giá kệ, kho lưu trữ gây tốn chi phí địa điểm, nhân sự để bảo quản tài liệu. Và khi cần tìm kiếm khai thác tài liệu không được thuận lợi, mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả công việc. Chưa kể đến tài liệu có thể bị hư hỏng do các yếu tố khách quan như nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, nấm mốc.”

Số hóa tài liệu là chuyển đổi các dữ liệu truyền thống bên ngoài thành dạng dữ liệu số mà máy tính có thể hiểu được thông qua việc ứng dụng phần mềm.Với giải pháp của FSI, quy trình số hóa tài liệu được thực hiện thông qua phần mềm số hóa dữ liệu Docpro.

Theo đó, các tài liệu sẽ được thực hiện trên các loại máy quét khác nhau. Sau đó phần mềm sẽ bóc tách thông tin tự động để lưu trữ. Dữ liệu số hóa có thể lấy ra với nhiều định dạng khác nhau, dễ tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm khác.

Vân Anh

[ad_2]

Xem Nguồn