ICTnews – Ngày 10/8/2018, Tập đoàn FPT khánh thành giai đoạn 1 Khu Tổ hợp Đại học và Công viên Phần mềm FPT tại Cần Thơ góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt