Sau hơn 1 năm kể từ ngày công bố nền tảng phát video trực tuyến có tên Watch nhưng chỉ hạn chế ở Mỹ, giờ đây Facebook đã triển khai dịch vụ ra toàn thế giới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt