Facebook xác nhận rằng họ đang thử nghiệm tính năng Unsend tin nhắn cho Facebook Messenger. Cái tên nói lên tất cả, tính năng này sẽ xóa tin nhắn của bạn khỏi cuộc hội thoại và cả bạn lẫn (những) người cùng chat sẽ không thấy nó nữa. Tính năng này khác với Delete của Messenger vốn chỉ ẩn tin nhắn ở phía bạn còn những người khác vẫn thấy bình thường. Sẽ có giới hạn giữa hai lần Unsend nhưng rõ là bao nhiêu giây (với Gmail, chức năng Undo Send đang có khoảng cách cho phép là 30 giây). Chưa rõ…

Facebook Messenger đang thử nghiệm tính năng Unsend để xóa tin nhắn đã gửi

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt