Facebook cho biết họ đang hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn điện từ 100% năng lượng tái tạo vào cuối năm 2020, kèm theo đó là cắt giảm tới 75% khí gây hiệu ứng nhà kính cũng trong thời điểm đó. Trong thông báo, Fb nói: “Chúng tôi muốn đem lại một cách tiếp cận sáng tạo và cởi mở để tìm kiếm các giải pháp năng lượng tái tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng tôi, và có thể giúp tăng trưởng thị trường năng lượng.”

Hồi năm 2015, Fb từng đưa ra mục tiêu rằng năm 2018 có khoảng 50% các…

Facebook hướng tới mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo cuối năm 2020

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt