Nếu như xóa (Delete) chỉ xóa tin nhắn trong tài khoản của bạn, người kia vẫn còn thì với Unsend (thu hồi), tin nhắn sẽ được xóa trong cả 2 tài khoản nhận và gửi. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt