ICTnews – Trong 50 triệu tài khoản bị tấn công vừa qua, Facebook cho biết 29 triệu tài khoản đã bị hacker truy cập. Bao gồm những thông tin cá nhân như tên, e-mail, số điện thoại, giới tính,…Facebook sẽ sớm thông báo cụ thể đến từng người dùng bị ảnh hưởng. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt