Elon Musk từng gọi Apple là “Nghĩa địa của Tesla”, vì các nhân viên của Tesla sau khi nghỉ việc thường chuyển sang làm cho Apple.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt