Không chỉ là một nỗ lực về công nghệ, những chiếc camera này nếu có thể tồn tại sẽ giúp những thế hệ sau hiểu được tác động của biến đổi khí hậu lên con người chúng ta.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt