NIO, hãng khởi nghiệp Trung Quốc đang cố gắng cạnh tranh với Tesla, có ý muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 1,32 tỉ USD tại Mỹ.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt