Viettel Global cho biết trong quý III đã đạt 4.428 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp đạt 1.342 tỷ, tăng lần lượt là 5% và 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt