ICTnews – Sự thiếu hụt nguồn nhân lực cùng nhu cầu tăng cao về nhân lực công nghệ mới như IoT, AI, Robotics, xe tự hành… khiến các doanh nghiệp IT Nhật Bản Đà Nẵng đang ngắm đến Đà Nẵng. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt