Xây dựng đô thị thông minh đã trở nên bức thiết đối với những thành phố lớn, tăng trưởng nhanh như TP.HCM. Tuy nhiên, dù đã có những giải pháp mang tính khả thi, nhưng việc triển khai trong thực tế vẫn còn một số vấn đề.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt