ICTnews – Việc cung cấp cho người tiêu dùng tùy chọn di chuyển dữ liệu sẽ thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội thay thế mới, có thể cung cấp các tính năng như bảo mật cao hơn hoặc ít quảng cáo hơn. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt