Hi vọng, trong cuộc chiến với Netflix, Disney+ sẽ không trở thành một Google+ thứ hai.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt