ICTnews – Theo dự thảo Quyết định về thực hiện về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ quốc phòng quản lý, ở giai đoạn 1, thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện tại 5 cửa khẩu quốc tế: Móng Cái, Hữu Nghị, Cầu Treo, Cha Lo và Mộc Bài. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt