Các cửa hàng bán iPhone tại Việt Nam đã “tuyển quân” qua Singapore hoặc bắt đầu thuê người sống tại đây xếp hàng mua iPhone mới.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt