Daily Dictionary là phần mềm hiển thị từ tiếng anh ngay trên mặt đồng hồ Infograph Modular của Apple Watch Series 4. Việc hiển thị trực tiếp mỗi ngày một từ mới với 2 dòng giải nghĩa đơn giản giúp người dùng có thể ôn luyện từ vựng tiếng anh mỗi lần nhìn vào mặt đồng hồ của mình.

tinhte_daily_dictionary_4.gif

Ưu điểm:

tinhte_daily_dictionary_1.jpg

  • Hiển thị từ trên Apple Watch Series 4 rõ ràng và đẹp
  • Xem được định nghĩa, ví dụ và từ đồng nghĩa ngay trên Apple Watch
  • Xem được…

Daily Dictionary, học tiếng Anh trên mặt đồng hồ Apple Watch Series 4

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt