ICTnews – Đà Nẵng đạt danh hiệu Thành phố Xanh Việt Nam năm 2018 với cam kết giảm 25% phát thải cacbon thông qua việc chuyển hướng giao thông xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, xây dựng thành phố thông minh, chế biến rác thải thành năng lượng… ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt