Một người đàn ông thừa nhận đã lấy thông tin của hàng trăm tài khoản trực tuyến, bao gồm iCloud, Facebook hay Yahoo từ 2014.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt