ICTnews – Một trong những nhiệm vụ CNTT cụ thể của ngành giáo dục trong năm học mới 2018-2019 là duy trì và bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt