Android P thứ gì cũng ngon hơn các thế hệ Android trước trừ tham tác cử chỉ điều hướng mới. Nó thật sự tệ và cho thấy nỗ lực thay đổi nhưng không tới của Google, tệ hơn cả những gì Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung đang làm và mình đã phải chuyển về sử dụng thanh điều hướng kiểu cũ sau khi dùng Android P được 3 ngày.

Dành cho bạn nào chưa biết: thao tác cảm ứng mới mô phỏng lại cử chỉ vuốt từ cạnh dưới màn hình lên và nó là tính năng có sẵn của Android P, hơi giống cách iPhone X hoạt động. Nó bao…

Cử chỉ điều hướng của Android 9 quá tệ, dùng cái cũ ngon hơn nhiều

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt