ICTnews – Theo công ty an ninh mạng SecurityBox, gắn microchip là hình thức tấn công khó bị phát hiện, dễ dàng xâm nhập vào các hệ thống thông tin quan trọng của các tập đoàn lớn cũng như tổ chức chính phủ. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt