ICTnews – Sau 3 tháng nghiên cứu, Trung tâm Công nghệ lõi của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel ứng dụng thành công Blockchain vào Quản lý Hồ sơ sức khỏe cá nhân đã khẳng định việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ 4.0, nâng cao chất lượng sản phẩm Viettel. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt