ICTnews – Theo một dự đoán gần đây, tính đến năm 2020, tổng lượng dữ liệu loài người tạo ra sẽ đạt đến 44ZB (ZettaByte), gấp mười lần so với hiện tại. Đây là một lượng dữ liệu khổng lồ. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt