10.10 là ngày giao dịch tệ nhất trong hơn 7 năm với dàn cổ phiếu công nghệ Mỹ, khi Apple, Amazon, Facebook, Netflix đều giảm từ 4% trở lên. Tình hình cổ phiếu công nghệ thế giới nói chung cũng không khá hơn.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt