Các giải pháp – sản phẩm GIS sáng tạo, có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn của TP.HCM, sẽ được Sở KHCN Thành phố xét chọn đầu tư hoàn thiện với kinh phí tối đa 2 tỷ đồng.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt