Để giải quyết bài toán phát triển, chính doanh nghiệp sẽ phải tự mở cửa, tiến hành hợp tác đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ với những đối tác trong và ngoài nước.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt