ICTnews – Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết, CMC có mục tiêu chiến lược ra thị trường toàn cầu với các sản phẩm CNTT và Viễn thông tốt nhất, đạt tiêu chuẩn thế giới. Thông qua hợp tác với Approxima, CMC sẽ có những bước tiến mạnh mẽ tại thị trường châu Âu. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt