Trong ngày đầu khai trương, người dân Thái Lan đã chờ đợi thành hàng dài bên ngoài cửa hàng Apple Store đầu tiên tại xứ sở chùa vàng và thứ hai tại Đông Nam Á.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt