ICTnews – Bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam sẽ chớp cơ hội, đi nhanh vào chuyển đổi số, Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình cũng đặt mục tiêu doanh số ngành phần mềm Việt Nam trong 10 năm tới sẽ tăng 10 lần, đạt khoảng 30 tỉ USD. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt