Facebook thừa nhận hành vi sử dụng số điện thoại của bạn cho các mục tiêu quảng cáo, vì vậy nếu lo lắng bạn có thể loại bỏ số điện thoại của mình ra khỏi mạng xã hội này.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt