Một vấn đề mà người dùng iPhone đang gặp phải trong thời gian gần đây là cuộc tấn công cyber-flashing, nơi thiết bị của họ nhận được các bức ảnh không mong muốn.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt