Đã bao giờ các bạn lỡ tay bấm mua một bài hát hay một phần mềm nào đó trên Apple iTunes và Apple App Store mà ngay sau đó các bạn thấy nó quá tệ? Lúc đó chúng ta chỉ muốn trả lại món hàng đã mua và lấy lại tiền. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó:

1. Đăng nhập tài khoản Apple của các bạn theo đường dẫn sau: https://reportaproblem.apple.com
2. Một màn hình quản lý các Phần mềm; Bài hát và Các dịch vụ mua thêm trong phần mềm (sau đây mình gọi chung là sản phẩm) sẽ…

Cách lấy lại tiền khi mua phải sản phẩm không ưng ý trên iTunes hoặc App Store

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt