ICTnews – Sự phát triển công nghệ đã “thổi” vào máy móc một trí thông minh để thoả mãn nhu cầu của con người. Trí tuệ nhân tạo AI đang dần được phổ biến đến người dùng thông qua thiết bị gần gũi nhất là chiếc smartphone. Vậy những thế hệ AI smartphone đã giúp chúng ta cải thiện cuộc sống như thế nào? ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt