TP.HCM đã và đang xem hoạt động đổi mới sáng tạo, sự tích cực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động tìm kiếm thị trường cho các ý tưởng, sáng chế và giải pháp khoa học – công nghệ là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt