ICTnews – Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nguyên tắc làm việc của Bộ TT&TT trong thời gian tới sẽ phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt kỷ luật hành chính, liêm chính, hành động nhanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. ]]>

Xem Nguon

Topics #cong nghe #dien thoai #may tinh #tin tuc cntt